Historie

Historie

Faarhus Vandværk


Tirsdag aften den 10. juni 1947 afholdtes stiftende generalforsamling i Faarhus Vandværk på Faarhus kro. Der var 25 som havde tegnet sig som interesserede. Det blev enstemmigt vedtaget at stifte Andelsselskabet Faarhus Vandværk.


Den første bestyrelse


Formand Gårdejer Hans Matzen

Næstformand Cykelhandler Thor Carstensen

Kasserer Postbud Peter Pedersen

Gårdejer Carl Petersen

Slagtermester Andreas Johansen


Suppleanter


Gæstgiver N. Poulsen

Gårdejer Jens Petersen


Revision


Bogholder Botilde Jacobensen

Stationsmester H.C. Carstensen